Introductie en vrijlating

Home   LWC opvangcentrum   Introductie en vrijlating

Apen krijgen weer een nieuwe familie

ossing-and-whiskyIntegreren in familiegroepen is een zeer gecompliceerd proces en is verschillend voor elk individu. Het is afhankelijk van leeftijd, geslacht, de doorgebrachte tijd in gevangenschap en gedrag. Omdat de apen al op jonge leeftijd uit de natuur zijn weg gerukt, hebben ze niet de kans gekregen om natuurlijk apengedrag van hun ouders te leren. Ook blijven er niet alleen  lichamelijk littekens over, maar moeten ook de psychische trauma’s  helen en dat kan lang duren. Vele hebben daarnaast al jaren geen soortgenoot meer gezien en weten niet hoe ze zichzelf moeten gedragen. Voor de apen die in het opvangcentrum aankomen is het vaak niet alleen de 1e keer dat ze goede verzorging krijgen sinds het moment dat ze gescheiden zijn van hun eigen familie, maar is het ook de eerste keer dat ze weer gaan samenleven met hun eigen soortgenoten. En dat is in het begin erg spannend. Maar uiteindelijk is het geweldig dat ze niet meer alleen hoeven te leven. Dat ze weer een nieuwe familie en een fijn nieuw leven gaan krijgen. Met als uiteindelijke doel, om ze gezamenlijk als familie weer terug te gaan plaatsen in de natuur. Daar waar ze thuis horen!

Apen terug plaatsen in de natuur is complex

species_redearedguenonToch zal dit in de toekomst gaan gebeuren. Het Limbe Wildllife Opvangcentrum werkt hiervoor nauw samen met de regering van Kameroen. Om ervoor te zorgen dat het leefgebied van de apen veilig is, gaan we dit jaar (mits we voldoende geld kunnen inzamelen) projecten uitbreiden om de stroperij terug te dringen rondom de gebieden waar we de apen terug willen gaan plaatsen. Dit zijn de eerste voorbereidingen om de apen terug te gaan plaatsen in de natuur !

Het doel is om een apart groot gebied in een beschermd natuurgebied te creëren waarin de apen komen te leven. Dit grote gebied zal in het begin, om de apen te beschermen, omheind worden. Een gebied waar ze later in alle vrijheid kunnen gaan leven.

Het omheinen van het gebied is ter bescherming van de apen.Hier kunnen ze al wennen dat ze weer zelf naar eten moeten gaan zoeken. Ook kunnen ze zelf schuilplaatsen tegen roofdieren gaan ontdekken. In deze periode zullen ze dagelijks gevolgd worden en worden ze continue in de gaten gehouden. Mocht het nodig zijn, dan zullen ze worden bijgevoed. Als deze periode succesvol verloopt, dan zal de omheining weg gaan en worden de apen volledig vrij gelaten!!! Echter zullen ze nog steeds worden gevolgd en daar waar nodig , blijven ze de benodigde hulp ontvangen!

Om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren, is uw hulp van groot belang !

Help de weesaapjes terug te brengen naar een natuurreservaat.

Het terugplaatsen in een beschermd natuurgebied blijft lastig:

  • Omdat er door de verwoestende houtkap weinig bossen zijn overgebleven;
  • Omdat er door het vernietigen van bossen voor het aanleggen van palmolie plantages er weinig leefruimte is overgebleven om ze in terug te gaan plaatsen:
  • Omdat er door het ruimtegebrek, de  kans is groot dat er al een andere groepen apen leven;
  • Omdat er door de weinig overgebleven gebieden, de kans op ziektes ook groter is geworden.Het terrein moet volledig vrij van ziektes zijn:
  • Omdat het gebied aan vele voorwaarde moet voldoen zoals voldoende eten en de aanwezigheid van drinkwater.
  • Omdat het beschermd gebied aan vele sociale, financiële en wettelijke normen moet voldoen.
  • Omdat er voor het vrijlaten van de apen, er een groot team worden aangesteld om ze te volgen en te beschermen, wat veel geld zal gaan kosten.
  • Omdat er ook nieuwe dierenklinieken moeten worden gebouwd in het beschermde gebied. Dit om de apen de juiste medische zorg te kunnen voorzien.
  • Omdat er bij het terugplaatsen van de apen, er geen risico mogen worden gevormd voor de aldaar levende dierensoorten!

Toch gaan we er alles aan doen om dit mogelijk te maken om de apen weer naar huis te brengen. Terug naar de natuur, daar waar ze thuis horen !

Maar dit kunnen wij niet alleen. Om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren, is ook uw hulp van groot belang ! Help de weesaapjes terug te brengen naar een natuurreservaat.

Terugplaatsen niet-primaten

Het  LWC opvangcentrum vangt apen (primaten) en niet-primaten op. Het is voor de niet-primaten makkelijker om deze terug te brengen naar de natuur. Niet-primaten worden zodra ze gezond zijn verklaard, vrijgelaten in een gepaste en beschermde leefomgeving die onder de IUNC standaard valt.

Succesvolle terugplaatsing schildpad!

Begin 2013, kreeg het LWC opvangcentrum een vrouwtjes Groene Schildpad binnen. Ze was door de douane in beslag genomen. Illegale smokkelaars hadden haar uit de zee gevangen en wilde haar aan een dierentuin in Europa gaan verkopen. Toen ze binnenkwam was de schildpad al minstens 3 dagen uit het water. Omdat ze haar 3 dagen op haar rug hadden gelegd , zodat ze niet weg kon lopen, kon ze moeilijk adem halen.  Omdat ze enorm uitgedroogd was, kreeg ze veel vocht toe gediend. Je zag haar daar dan ook direct van opknappen.  De dierenartsen hebben haar  gewogen en volledig onderzocht. Ze woog 64 kg. Nadat ze weer helemaal was hersteld en gezond was verklaard, werd ze door het LWC team terug gebracht naar de zee. Direct toen ze bij de zee was, kwam ze in beweging. En met een grote golf werd ze meegenomen naar de zee . Terug  naar haar thuis, daar waar ze thuis hoort !