Illegale dierenhandel

Home   Oorzaken   Illegale dierenhandel

In Kameroen wordt er op grote schaal  illegaal in dieren verhandeld. Handel in apenvlees en ander wilde dierenvlees (bushmeat), de handel in dierenonderdelen voor gebruik in zwarte magie en de dierenhandel in levende dieren. Historisch gezien zijn wilde dieren altijd een belangrijke hulpbron geweest. Speciaal in de kleine gemeenschappen die afhankelijk waren van de dieren uit het bos voor de eiwitten. Door de commerciële handel, is de vraag enorm toegenomen en worden er grote aantallen dieren illegaal verhandeld.

640-Illegal-animal-trade-21640-illegal-animal-trade1

 

 

 

 

 

 

 

Bevolkingsgroei, een verbeterde toegang tot de beboste gebieden, het geloof in zwarte magie en “medicijnen” gemaakt van wilde dieren die een geneeskrachtige werking wordt toe geschreven, hebben gemaakt dat jaarlijks bijna 3 miljoen ton aan vlees van wilde dieren wordt verhandeld. Wat een onhoudbare hoeveelheid is, zelfs voor kleinere en zich snel voortplantende dierensoorten.

Bushmeat

Het is Kameroen verboden om in apenvlees te handelen. Om apen in hun bezit te hebben of om ze te verhandelen. Ondanks deze wetgeving, wordt er nog massaal illegaal gehandeld. Complete apenfamilies worden afgeslacht voor het apenvlees. Zie foto’s hierboven van Karl Ammann. Omdat er aan de zuigelingen geen vlees zit, hebben zij geen waarde als vleesbron. Daarom worden de kleine apenbaby’s illegaal als huisdier verkocht. Wat ook in Kameroen verboden is.

Slechts 1 op de 10 illegaal gehouden aap als huisdier, heeft het geluk om in het opvangcentrum terecht te komen . Waar zij liefdevol worden opgevangen en de juiste zorg krijgen. Waar de kleintjes kunnen herstellen van hun lichamelijke en psychische opgelopen trauma’s. Voor de anderen, wanneer zij het “geluk” hebben om te overleven worden eenzaam, in slechte omstandigheden opgesloten in kleine kooien, aan kettingen  gezet bij restaurants, met weinig hoop op vrijheid of ooit nog eens iemand van hun eigen soort te zien.